slider image slider image slider image

mgr Sylwia Ziółkowska – pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień oraz szkolenia; „Diagnoza i terapia pacjenta z podwójną diagnozą”, „Seksualność na kontinuum zdrowia i choroby” w Centrum Zdrowia Araszkiewicz oraz Program Ograniczania Picia.
Pracę terapeutyczną regularnie poddaję stałej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, indywidualnym podejściem do pacjenta, a także dbam o ciągły rozwój umiejętności zawodowych i podnoszenia kwalifikacji.

Prowadzę:

  • diagnozę uzależnienia
  • indywidualna terapia uzależnienia
  • program ograniczania picia dla osób, które nie mają gotowości uczestniczenia w programach ukierunkowanych na całkowitą abstynencję
  • diagnoza i terapia współuzależnienia

Nr kontaktowy / rejestracja: 667-695-321

mgr Katarzyna Kauc – pedagog, socjoterapeuta, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji.
Od kilku lat prowadzę psychoterapie dla dorosłych i młodzieży, ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie ponadto studia podyplomowe z psychologii klinicznej.
Pracę terapeutyczną regularnie poddaję stałej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę:

  • terapia indywidualna dla osób dorosłych (zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości, odczuwają brak satysfakcji z życia, problemy w związkach partnerskich)
  • terapię indywidualną dla młodzieży (uzależnienia, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania)
  • terapia par
  • diagnoza i terapia uzależnienia
  • diagnoza i terapia współuzależnienia, DDA (terapię dla osób wychowujących się w rodzinie, w której rodzic/rodzice nadużywali alkoholu)
  • program ograniczania picia

Nr kontaktowy / rejestracja: 663-099-831

W naszym gabinecie istnieje możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą dr Iga Zdaniuk- Zienkiewicz
Nr kontaktowy /rejestracja 502-384-077